2104822594 6938828585 Διάκου Αθανάσιου 30, Άγιος Ιωάννης Ρέντης